Intervención social

2019
-Escuela Jardi- Verdu

2018
-Escuela Drasanes- Barcelona
-Festival del Móbil YOMO Ciéncia + Tecnologia Per a Jove Fira Montjuic - Barcelona
-Biblioteca Biges i Riells - Barcelona

2017
Fes-te Gòtic 2017 - Barcelona
Fes-San Fermin 2017 - Barcelona
Campus "Fundació Pere Tarres Universitat Ramón Llull" - Barcelona

2016
VI Mostra Déntitats I Equipaments del Barri Gòtic Taller de Captura de Movimiento 3d
de la "Adjowa Goudjo" Plaza la Merce Barcelona
Contratación
® djatodocolor © (P); 2020 Todos los Derechos Reservados.